^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Mechanicznych

im. Stanisława Staszica w Krośnie

Who's Online

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

   
  31.07.2021 Ferienhaus Ostsee

"Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"
projekt nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025799

Fundusze Europejskie podczas VII Festiwalu Nauki i Techniki w Krośnie

01

W dniach 21 – 22 marca 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie odbył się VII Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki. Festiwal był adresowany do młodzieży szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i sąsiednich powiatów, podczas którego zaprezentowano szereg atrakcji dla odwiedzających, a dla młodzieży szkolnej udział w licznych eksperymentach naukowych i laboratoryjnych.

Oprócz pokazów z dziedziny robotyki, automatyki, chemii, fizyki, nauk przyrodniczych i lotnictwa, odwiedzający Festiwal mieli okazję dowiedzieć się więcej o projektach umożliwiających m.in. wyjazdy zagraniczne uczniom i nauczycielom szkoły. W sali C1 przygotowano Szkolny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, w ramach których ZSP3 w Krośnie realizuje praktyki i staże zawodowe m.in. w Polsce, Austrii, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii. Uczestnicy mobilności zaprezentowali cele i rezultaty ostatnio realizowanych projektów, tj. "Mechanik w Europie II", "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii" oraz "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju". Przy tej okazji, nauczycielki języka angielskiego - Pani Katarzyna Głowińska i Pani Małgorzata Akslar, przygotowały dla odwiedzjących gry i zabawy, w których wzięło udział około 800 uczestników Festiwalu !!!

Stanowisko "Mechanik w Europie" odwiedziło około 800 uczestników Festiwalu !!!

Czytaj więcej...

Rezultaty projektu

rezultatKażdy projekt niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechniając rezultaty projektu Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii pragniemy przedstawić tą pracę i pochwalić się osiągniętymi wynikami.  Dzieląc się rezultatami projektu chcemy także dotrzeć z informacją o naszej działalności na rzecz uczennic i uczniów ZSP nr 3 w Krośnie oraz o programach edukacyjnych Unii Europejskiej do szerszej grupy odbiorców.

Rezultaty projektu podzieliliśmy na kilka kategorii, tj.: na materiały informacyjno-promocyjne, rezultaty materialne i niematerialne.


 

Materiały zamieszczone na poniższej stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu są publikacjami udostępnianymi bezpłatnie na licencji Creative Commons Uznanie sutorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0). Treść licencji jest udostępniona na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

Czytaj więcej...

Dzień Świętego Patryka w Polsce i na świecie

swPatrykZaledwie 3 dni po zakończeniu projektu pn. "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii", wracamy wspomnieniami do Zielonej Wyspy, a to za sprawą Dnia świętego Patryka, patrona Irlandii. W ten dzień wszystko staje się zielone - ubrania, włosy i brody, a nawet elementy architektury miejskiej. Wszechobecna jest trójlistna koniczyna (shamrock), symbol narodowy Irlandii, za pomocą której święty Patryk starał się wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy Świętej.

17 marca - Dzień świętego Patryka - patrona Irlandii

Dzień szczególny przede wszystkim dla uczestników projektu, 35 uczennic i uczniów, 13 nauczycieli i 3 opiekunów, którzy w okresie wakacyjnym zeszłego roku mieli okazję poznać ten piękny kraj. Ciekawi jesteśmy, czy też byliście dzisiaj "zieloni"?

Czytaj więcej...

Zakończenie projektu, czas na nowe wyzwania ...

07Kolejny projekt zagraniczny w „Mechaniku” zakończony.

Projekt pn. „Wiedza w szkole,  praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”, to już trzecie przedsięwzięcie finansowane w całości z funduszy europejskich w „Mechaniku”, skierowane przede wszystkim do jego uczniów. Głównym celem i założeniem projektu realiowanego od 15.12.2016 do 14.03.2018r. było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczennic i uczniów oraz nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych ZSP3. Partnerem zagranicznym szkoły była firma „Your International Training” z Irlandii, dzięki której 35 naszych podopiecznych wyjechało podczas zeszłorocznych wakacji na dwutygodniowe staże zagraniczne do zakładów pracy pokrewnych branżowo z podjętym programem nauki w szkole. W projekcie uczestniczyło również 13 nauczycieli, którzy uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu zawodowym "job-shadowing", również w Irlandii.

Zakończony projekt nie oznacza końca wyjazdów zagranicznych dla uczniów „Mechanika”, wręcz przeciwnie ... 

 

Czytaj więcej...

Delegacja z Irlandii w Krośnie

09Uczniowie, nauczyciele oraz opiekunowie projektu pn. „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”, mieli okazję jeszcze raz spotkać się z przedstawicielami firmy „Your International Training”, partnera projektu mobilnościowego z Irlandii, dzięki któremu 35 uczniów, 3 opiekunów oraz 13 nauczycieli w minione wakacje odwiedzili i zapoznali się z kulturą mieszkańców tej zielonej wyspy. We wczesnych godzinach popołudniowych w ubiegły piątek tj. 1 grudnia 2017 r. „Mechanik” gościł Pana Paul`a Quinn - Business development Coordinator oraz Panią Tarę Broslin - Managing Director, na spotkaniu podsumowującym wspomniany projekt. Dzięki realizowanym projektom już od ponad dwóch lat wiele się nauczyliśmy, zwłaszcza pod kątem kompetencji językowych stąd też postanowiliśmy całe spotkanie poprowadzić w języku angielskim. Nie zabrakło krótkich prezentacji oraz filmów, które przeniosły nas jeszcze raz do tego niezwykłego kraju. Każda z grup mobilnościowych projektu przygotowała dla gości oraz uczestników spotkania swoje wrażenia z pobytu w inny sposób: nauczyciele w postaci anglojęzycznej prezentacji, natomiast uczniowie w formie krótkiego filmu wraz z komentarzem do niego również w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Zawodowcy z "Mechanika" w Irlandii

20170718 154819Wakacje pełną parą? Niekoniecznie w ZSP Nr 3, bo my nie zwalniamy tempa. Podczas gdy większość z Was odpoczywa, grupa 13 nauczycieli kształcenia zawodowego z krośnieńskiego „Mechanika” zdobywała nowe umiejętności zawodowe. W trakcie tygodniowego pobytu w Sligo w ramach projektu „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, nauczyciele obserwowali pracę swoich kolegów z Irlandii podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Czytaj więcej...

Spotkanie organizacyjne "last minute"

power mini

Realizacja projektu pt.: "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii" nabiera rozpędu. W najbliższy weekend, tj. 15 lipca rozpoczyna się mobilność nauczycieli, a 2 tygodnie później do Irlandii poleci cała 35 osobowa grupa uczniów i 3 opiekunów.

W związku w powyższym zapraszamy wszystkich uczestników oraz ich rodziców na spotkanie ogranizacyjne do auli "Mechanika" 25 lipca 2017 roku na godzinę 17:00.

Proszę, aby każdy uczestnik przyniósł ze sobą 2 zdjęcia do certyfikatów (format jak do dowodu, legitymacji) oraz upewnił się, że posiada ważny przynajmniej do dnia 13.08.2017 dowód osobisty lub paszport.

 

Czytaj więcej...

Ostatnie przygotowania przed wyjazdem do Irlandii

11

Do wyjazdu na zagraniczną praktykę w Irlandii została już "ostatnia prosta".  Po zakończonym kursie językowym i kulturowym uczestnicy projektu pn.: „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii” odbyli cykl obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP oraz wsparcia pedagogicznego.

 Podczas szkolenia przekazywane były informacje z zakresu:

  • przestrzegania zasad BHP na stanowisku pracy,
  • radzenia sobie w sytuacjach stresowych i ryzykownych,
  • ryzyka i sytu­acji nie­bez­piecz­nych w miej­scu pracy,
  • obsługi szlifierek kątowych (dla wybranych uczniów).

Czytaj więcej...

Rekrutacja na wakacyjne praktyki zawodowe w Irlandii

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii", realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

REKRUTACJA trwa od 30.01.2017r. do 07.02.2017r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Czytaj więcej...

Download

Zapraszamy do pobrania materiałów opracowanych w trakcie trwania projektu.download iko

1. MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE:

download jpgPlakat projektu

download jpgInfigrafika

 

2. PRODUKTY PROJEKTU: 

rezultat

O projekcie


Projekt pn.:
„Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin realizacji projektu: 15.12.2016 - 14.03.2018r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Projekt został opracowany w kontekście realizacji europejskiego planu rozwoju szkoły, który przewiduje zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli ZSP3 poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami działającymi w branżach pokrewnych, wymianę doświadczeń oraz odbywanie praktyk i staży zagranicznych, a także przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom kształcenia na międzynarodowym rynku pracy.

Uczestnikami projektu jest 35 uczniów ZSP nr 3 w Krośnie, uczących się w zawodach:
- technik mechanik,
- technik mechanik lotniczy,
- technik mechatronik,
- technik pojazdów samochodowych.

W projekcie uczestniczą także nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

Projekt zakłada m.in.:
- poznanie modelu współpracy instytucji szkoleniowych z przedstawicielami rynku pracy
- poszerzanie i utrwalanie praktycznych umiejętności zawodowych
- budowanie doświadczenia zawodowego przyszłych absolwentów i kadry pedagogicznej
- zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSP nr 3 w Krośnie
- zwiększenie kompetencji językowych i świadomości międzykulturowych uczniów

Projekt „Irlandia 2017” rozpoczęty

W dniu 15 grudnia 2016 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie rozpoczął realizację projektu pn.: „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”, który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Rekrutacja już w styczniu 2017 roku!
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Czytaj więcej...