^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Mechanicznych

im. Stanisława Staszica w Krośnie

Who's Online

Odwiedza nas 94 gości oraz 0 użytkowników.

   
  31.07.2021 Ferienhaus Ostsee

logotyp erasmusplus

„Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych”
projekt nr 2015-1-PL01-KA102-016236

Rezultaty projektu

rezultatKażdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechniając rezultaty projektu „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych” pragniemy przedstawić tą pracę i pochwalić się osiągniętymi wynikami.  Dzieląc się rezultatami projektu chcemy także dotrzeć z informacją o naszej działalności na rzecz uczennic i uczniów ZSP nr 3 w Krośnie oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców.

Rezultaty projektu podzieliliśmy na kilka kategorii, tj.: na rezultaty materialne i niematerialne oraz materiały promocyjno-informacyjne.


 

Materiały zamieszczone na poniższej stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu są publikacjami udostępnianymi bezpłatnie.

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu Erasmus+

005W latach 2015-2017 uczniowie krośnieńsiego „Mechanika” uczestniczyli w programie Erasmus+, w ramach którego wyjeżdżali na praktyki zawodowe do Austrii, Hiszpanii i Portugalii. Pracowali, zwiedzali, poznawali i uczyli się języka - co jeszcze dał im "Erasmus+" ?

3 kraje, 75 uczniów, 11 opiekunów, kilkaset godzin kursów językowych, kilkanaście tysięcy godzin praktyk, kilkanaście tysięcy przejechanych kilometrów, prawie 200 000 € dofinansowania - wyliczają nauczyciele ZSP 3, "...dla naszych uczniów i uczestników programu Erasmus+ za tą statystyką kryją się długie przygotowywania, nauka i zbieranie doświadczeń, pokonywanie barier jak również wielka przygoda, mnóstwo wspomnień i emocji...". Co najbardziej utkwiło im w pamięci i czego się nauczyli?

Przede wszystkim zarówno uczniowie jak i nauczyciele ZSP3 stawali wobec nowego, wymagającego wyzwania. O ile dla większości kadry dydaktycznej temat programów i funduszy unijnych nie był niczym nowym, o tyle dla uczniów był to kontakt z nieznanym dotąd światem.

"....do tej pory o pieniądzach i programach Unii Europejskiej słyszałem tylko w telewizji. Drogi, autostrady, jakieś dopłaty dla rolników... - aha..., no i sprzęt w szkole. Niby wszystko w jakiś sposób było blisko ale tym razem Unia Europejska zapukała do moich drzwi..."- tak swoje wspomnienia o udziale w Erasmusie zaczyna Bartek, uczestnik mobilności zagranicznej, a w podobnym tonie wypowiadają się niemal wszyscy uczestnicy projektu.

Czytaj więcej...

Erasmus+ w pigułce

 

MechanikWeuropieW 2017 roku uruchomiliśmy dla Was specjalną platformę, na której prezentujemy informacje na temat działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych”, który współfinansowany jest z programu Unii Europejskiej Erasmus+ przygotowaliśmy zbiór informacji znajdujących się na stronie głównej szkoły.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

 

Czytaj więcej...

"MECHANIK" w EUROPIE

facebook mini

Topper mini"Mechanik" w Europie to utworzony w 2015 roku szkolny punkt informacyjny o programie Erasmus+. Kwaterą główną jest biuro projektu znajdujące się w pokoju 025 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, ale staramy się być wszędzie tam, gdzie jest potrzeba dzielenia się wiedzą na temat programu, naszych projektów i ich wpływu na uczestników. Pod ta samą nazwą uruchomiliśmy konto na portalu społecznościowym facebook <link>, aby jeszcze szybciej i łatwieć docierać do naszych "znajomych".

 

"Mechanik" w Europie - szkolny punkt informacji o programach edukacyjnych Unii Europejskiej:

 

O projekcie

Z wielką radością przekazujemy Wam dobre wiadomości. Od dnia 1 czerwca 2015 roku realizujemy projekt pn.: „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych”, który współfinansowany jest z programu Unii Europejskiej, Erasmus+. Jest to dla nas ważne wydarzenie, ponieważ rozszerzamy nasze działania edukacyjne na inne kraje Unii Europejskiej.

Erasmus+  stanowi  program  UE  na  rzecz  kształcenia,  szkolenia,  młodzieży  i  sportu  na  lata  2014 – 2020. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego.

 

  • Akcja KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, projekt pn. „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych”

W ramach projektu planowane jest zrealizowanie mobilności edukacyjnych, których celem jest poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy. Planowane są mobilności uczniów do Austrii. Projektem objęto uczniów trzecich klas w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.

Każdy z 75 uczniów, będących uczestnikiem projektu, realizował będzie jedną mobilność w ramach całego projektu. Wszystkie mobilności planowane w projekcie będą realizowane przez dwa lata szkolne, tj. 2015/2016 i 2016/2017. W ramach mobilności uczniowie będą odbywać miesięczne praktyki zawodowe w firmach branżowych w Austrii.

Całkowity koszt udziału w projekcie finansowany jest z programu Erasmus+. Uczestnikom zostanie zagwarantowane m.in.:

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),
- ubezpieczenie na czas wyjazdu,
- przejazd na miejsce i z powrotem,
- zakwaterowanie,
- przejazdy lokalne,
- zajęcia dodatkowe, np.: wycieczki w czasie wolnym,
- kieszonkowe na czas pobytu za granicą,
- wsparcie opiekuna.