^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Mechanicznych

im. Stanisława Staszica w Krośnie

Who's Online

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

   
  31.07.2021 Ferienhaus Ostsee

Baner RPO

„Kształcenie wysokich lotów”, projekt nr RPPK.09.04.00-18-0005/19         Logo LOTAMS

Realizacja:  01.09.2019 - 30.09.2022  
Wartość projektu: 1 362 166,80 PLN
   

 

Uwaga! Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia lotnicze

PC login projektOgłoszenie z dnia 17.05.2021r. o rekrutacji uzupełniającej
na szkolenia specjalistyczne dla uczniów
klas I, II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy 
w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19

Rekrutacja uzupełniająca jest ostatnim etapem zgłaszania kandydatów na szkolenia w ramach projektu "Kształcenie wysokich lotów". Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie do 21.05.2021r.

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas I, II, III i IV w zawodzie technik mechanik lotniczy zgodnie z zgodnie z § 7 punkt 14 Regulaminu rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów” obowiązującego od dnia 22 marca 2021 r. wraz z Aktualizacją z dnia 26.03.2021r.

W dniu 17.05.2021r zamieszczono na stronie Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie Regulamin rekrutacji uzupełniającej, która dotyczy następującego pakietu szkoleń:

  1. PART - 145
  2. PART - 147
  3. Język angielski - techniczny
  4. Przepisy Prawa Lotniczego
  5. Human Factor
  6. ATA 20
  7. Szkolenie kompozytowe / Warsztat

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały:

2021

 II kw.

Part-145

Part-147

Kompozyty

HF

Przepisy prawa lotniczego 

Język ang.

ATA20

 III kw.

Part-145

Part-147

Kompozyty

HF

Przepisy prawa lotniczego

Język ang.

ATA20

 IV kw.

Part-145

Part-147

Kompozyty

HF

Przepisy prawa lotniczego

Język ang.

ATA20

           

2022

 I kw.

Part-145

Part-147

Kompozyty

HF

Przepisy prawa lotniczego

Język ang.

ATA20

 II kw.

Part-145

Part-147

Kompozyty

HF

Przepisy prawa lotniczego

Język ang.

ATA20

 III kw.

Part-145

Part-147

Kompozyty

HF

Przepisy prawa lotniczego

Język ang.

ATA20

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników wymaganych w Regulaminie , na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

  • Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny
  • Załącznik do Formularza - Oświadczenie uczestnika projektu

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej i potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 21.05.2021 r. (wersja papierowa najpóźniej do 28.05.2021 r.). Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji uzupełniającej z dnia 17.05.2021 dotyczący udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, Pan Grzegorz Kuźniarowicz – wicedyrektor. 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

pdfRegulamin rekrutacji uzupełniającej na szkolenia

 

pdfFormularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem

QR FORMULARZ 2021 Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem (wersja online)

 

 

Plakat A3 LOTAMS

 

Edycja 2019/20: