^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Mechanicznych

im. Stanisława Staszica w Krośnie

Who's Online

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

   
  31.07.2021 Ferienhaus Ostsee

"Mechanik w Europie II" , projekt nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038026

Rezultaty projektu

rezultatWraz z pożegnaniem roku 2018 zakończyliśmy realizację projektu "Mechanik w Europie II". Za nami wyjazdy zagraniczne 59 uczennic i uczniów ZSP3 do Austrii, Hiszpanii i Portugalii, gdzie zrealizowaliśmy ponad 7 tyś. godzin praktycznej nauki w firmach branżowych. I te wspomnienia ...

Upowszechniając rezultaty projektu pragniemy pochwalić się osiągniętymi wynikami, prezentując jednocześnie nakład pracy, jaką wspólnie wykonaliśmy, aby osiągnąć nasz sukces. Dzieląc się rezultatami projektu chcemy także dotrzeć z informacją o naszej działalności na rzecz rozwoju uczennic i uczniów ZSP nr 3 w Krośnie oraz o programach edukacyjnych Unii Europejskiej do szerszej grupy odbiorców.

Rezultaty projektu podzieliliśmy na kilka kategorii, tj.: na materiały informacyjno-promocyjne, rezultaty materialne i niematerialne.

Materiały zamieszczone na poniższej stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu są publikacjami udostępnianymi bezpłatnie na licencji Creative Commons Uznanie sutorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0). Treść licencji jest udostępniona na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl 


Aby docierać z wynikami realizacji projektu do jak najszerszej grupy odbiorców oprócz klasycznej strony internetowej prowadzimy również fanpage "Mechanik w Europie" na portalu społecznościowym facebook. Za jego pośrednictwem przekazujemy najważniejsze informacje. ZAPRASZAMY do śledzenia :)

Posty dotyczące realizacji projektu zamieszczone na profilu "Mechanik w Europie" oraz na profilu naszych partnerów:

§  Zakończenie realizacji projektu        [Zasięg: 260 osób]

§  Wakacyjny staż w Portugalii             [Zasięg: 72 osoby]

§  Wakacyjny staż w Hiszpanii              [Zasięg: 419 osób] 

§  Praktyka miesięczna w Portugalii     [Zasięg: 508 osób]

§  Rekrutacja na staże                          [Zasięg: 251 osób]

§  Praktyka miesięczna w Austrii          [Zasięg: 381 osób]

§  Zapowiedź mobilności do Austrii       [Zasięg: 367 osób]

§  Rekrutacja na praktyki miesięczne   [Zasięg: 1242 osoby]

§  Rozpoczęcie projektu                        [Zasięg: 400 osób]

facebook

MechanikWeuropie


O naszych działaniach pisano na stronach Urzędu Miasta Krosna oraz lokalnych portali informacyjnych:

LOGO KrosnoPL LOGO TerazKrosno LOGO Krosno112
LOGO NowePodkarpacie

Prasa ArtykulOszkole mini

LINK DO ARTYKUŁU ONLINE: 

https://www.podkarpacie.media.pl/index.php/magazyn/6959-absolwenci-mechanika--kadr-przyszoci


W trakcie realziacji projektu uczniowie wytworzyli nsatępujące materialne rezultaty projektu:

1. FOTORELACJA / prezentacja z mobilności uczniów 

Fotorelacja mini

2. Minisłownik Polsko-Niemiecki

slownik mini

3. Plansze dydaktyczne i instrukcje szkoleniowe

Materialnym rezultatem projektu są prace uczestników - instrukcje szkoleniowe do przedmiotów zawodowych, które będą służyły do celów dydaktycznych przyszłym rocznikom. Materiały są nawiązaniem i uzupełnieniem bazy materiałów wytworzonych we wcześniejszych projektach edukacyjncych. 

 Fluidy mini  Plansza plyny mini

4. Stanowisko dydaktyczne szybkiego prototypowania 3D

Szybkie wykonywanie prototypów (ang. Rapid Prototyping) oznacza szybką, precyzyjną i powtarzalną produkcję elementów w technologii addytywnej, np. z wykorzystaniem technik druku przestrzennego, zwykle przy sterowaniu komputerowym. Stanowisko umożliwia również prezentację technik tworzenia cyfrowych trójwymiarowych modeli z rzeczywistych obietków (skanowanie 3D). Stanowisko dydaktyczne znajduje się w pracowni elektrotechniki i elektroniki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie.

drukarka3D mini

5. Stanowisko wizualizacji procesów automatyki przemysłowej 

HMI (Human Machine Interface) to aplikacja, która w formie graficznej prezentuje operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do urządzeń sterujących procesem. Interfejsem pomiędzy maszyną i człowiekiem są najczęściej panele operatorskie. Stanowisko dydaktyczne znajduje się w pracowni mechatroniki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie.

Stanowisko HMI mini

 

Do rezultatów niematerialnych projektu możemy zaliczyć zdobyte przez uczennice i uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie doświadczenia, wiedzę i umiejętności, tj. m.in.: 

  • zwiekszenie doświadczenia zawodowego uczestników;
  • zwiększenie umiejętności językowych;
  • zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie;
  • wzrost świadomości kutlurowej krajów Unii Europejskiej;
  • wzrost świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie;
 

 RAPORT PODUSMOWUJĄCY

download pdf 

 ULOTKA PODSUMOWUJĄCA

ulotka mini

Poziom osiągnięcia wymienionych rezultatów niematerialnych potwierdzają analizy wyników indywidulanych raportów uczestników projektu oraz ankiet ewaluacyjnych. Trwałość osiągniętych rezultatów realizowana będzie poprzez włączenie ich do codziennych działań szkoły po zakończeniu finansowania, jako przykład dobrej praktyki dla obecnych i przyszłych uczennic i uczniów MECHANIKA - potencjalnych beneficjentów przyszłych projektów mobilności zagranicznej. Zdobyte przez nauczycieli doświadczenie pozwoli wskazywać kolejnym rocznikom drogę do odkrywania nowych możliwości, jakie daje zjednoczona europa poprzez stosowanie narzedzi poznanych podczas zagranicznego szkolenia.  


Materiały zdjęciowe oraz informacyjno-promocyjne wytworzone i wykorzystane w projekcie: